Útmérők

Az iparban gyakori igény a fordulatszám, az elfordulási szög, vagy a lineáris elmozdulás mérése. A sokféle mérési igényt különböző eszközökkel lehet kielégíteni.
Az útmérőket csoportosíthatjuk mérési elv szerint, és az útmérő mechanikai kialakítása és fizikai működése szerint is.
Az alapvető mérési elvek: az inkrementális és az abszolút útmérés.
Az inkrementális mérés esetén a kiindulási helyzettől (referencia pont) a mozgás végéig számolni kell a mérési egységeket (inkrementeket) és a pillanatnyi pozíciót a számolás eredménye adja. Az inkrementális útmérésnél a tápfeszültség kimaradás után, minden indulásnál meg kell határozni a viszonyítási (referencia) pontot.
Az abszolút mérésnél is egy fix ponthoz van a mozgás viszonyítva, de a mozgás bármelyik pillanatában ismert a pillanatnyi pozíció, még a tápfeszültség megszünte utáni újraindulásnál is.

Termék csoportok

• Inkrementális forgójeladók – optikai, mágneses
• Abszolút forgójeladók – egy fordulatú, több fordulatú

• Inkrementális lineáris útmérők – optikai, mágnesszalagos, huzalos
• Abszolút lineáris útmérők – mágnesszalagos, Hall elemes, potenciométeres, induktív-LVDT, magnetostrikciós